Cestovní doklady pro děti do 10 let

08.07.2011 21:03

Zápis dítěte (občana mladšího 10-let) do cestovního dokladu jeho rodiče bude ukončen 30. června 2011.

 

Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července  2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.

(Čl. II, odst. 1 zák. č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.)

 

Z výše uvedeného vyplývá, že po 26. červnu 2012 bude muset mít každé dítě bez rozdílu věku k cestě do zahraničí vlastní cestovní doklad.

 

Zdroj: www.tesin.cz

Zpět